Výsledky dotazníka SEKCAMA 2011

      SEKCAMA by mala trvať:

1, jeden deň

štvrtok5x

piatok9x

sobota4x

2, jeden a pol dňa

štvrtok a piatok (doobeda)61x

piatok, sobota (doobeda)13x

3, dva dni (celý štvrtok a piatok do večera)29x

Miesto konania:

1, Hotel Holiday Inn99x

2, Istropolis21x

3, Hotel Bratislava2x

4, inde: návrh:2x

Na konferencii zamerať prednášky viac na:

1, diagnostiku67x

2, chemoterapiu61x

3, experimentálnu onkológiu5x

4, case reporty56x

5, novinky z kongresov43x

5, návrh: (chirurgia)13x

(rádiorerapia)4x

Uprednostňujete:

1, obedy pre všetkých21x

2, večerné posedenie62x

3, kultúru67x

4, návrh:

I.posedenie alebo kultúra v štvrtok99x

II. posedenie alebo kultúra v piatok7x

Konferencia má byť:

1, bez poplatku účastníkov (bez obeda a kultúry)27x

2, poplatok napr. 20-30 € (obedy)41x

3, poplatok napr. 30-50 € (obedy a divadlo napr. Národné divadlo, DPOH...) 51x

4, návrh: iný2x

 

Návrh tém alebo zmien:

Hormonálne substitučná terapia a karcinóm prsníka

Staging karcinómu prsníka

Lobulárny karcinóm

 

 

ďakujeme za Vaše odpovede a aktívny prístup

Výbor SEKCAMA