Počet zobrazení obsahu : 18121
SEKCAMA Sekcia pre karcinóm prsníka
PDF Tlačiť
História

Sekcia pre karcinóm mammae (SEKCAMA) Slovenskej onkologickej spoločnosti (SOS) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) vznikla na zasadnutí užšieho Predsedníctva SLS dňa 10.1.1996.

Sekcia vznikla z iniciatívy MUDr. Vladimíra Bellu, MUDr. Dušana Malatina , MUDr. Jozefa Haľka a MUDr. Ľubomíra Bohunického za výraznej podpory vtedajšieho predsedu Slovenskej onkologickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti Doc. MUDr. Ivana Maňku, CSc.
Voľby do výboru SEKCAMA sa konajú korešpodenčným spôsobom pravidelne v štvorročných intervaloch.
Pracovná celoštátna konferencia SEKCAMA bola 11. apríla v roku 1996.
Odvtedy sa vykonávajú pracovné konferencie v pravidelných ročných intervaloch v mesiaci apríl v Bratislave.

Hlavný cieľ sekcie:
Znížiť mortalitu karcinómu prsníka.

Dosiahnutie cieľa sekcie:
Organizovať pracovné konferencie na multidisciplinárnom podklade, nakoľko sa diagnostika a terapia karcinómu prsníka vykonáva multidisciplinárne.
Zlepšiť a zjednotiť preventívne, diagnostické a liečebné postupy podľa najnovších poznatkov vedy a techniky a takýmto spôsobom prispieť k zníženiu mortality karcinómu prsníka.