Dňa 3.12.2014 sa na SLS Bratislava konali voľby do výboru SEKCAMADo výboru SEKCAMA SOS SLS boli zvolení nasledovní (podľa počtu hlasov):

• Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
• Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc.
• MUDr. Andrea Šimová
• MUDr. Ľubomír Bohunický
• MUDr. Richard Hrubý
• Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.
• Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc.
• MUDr. Marián Streško
• MUDr. Martin Sabol

Na výbore SEKCAMA hlasovaním

za predsedu sekcie bol zvolený:
• Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

za tajomníka sekcie bola zvolená:
• MUDr. Andrea Šimová

Do dozornej rady SEKCAMA SOS SLS boli zvolení nasledovní:
• MUDr. Radovan Barilla
• MUDr. Milada Mikulová
• Doc. MUDr. Elena Bolješíková

Volebná komisia bola v zložení:
• MUDr. Daniel Dyttert
• MUDr. Milada Mikulová
• MUDr. Ján Rajec